Formy realizacji operacji

Formy realizacji operacji:

  • Wydanie publikacji pt. „Środowiskowe i społeczne efekty prac urządzeniowo-rolnych” , która zostanie udostępniona uczestnikom ogólnopolskiego seminarium oraz rozdystrybuowana bibliotekom, instytucji zarządzającej PROW 2012-2020 – Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wybranym instytucjom i ośrodkom naukowym zajmującym się pracami urządzeniowo-rolnymi w Polsce.
  • Opracowanie trzech ekspertyz dotyczących oceny wkładu prac urządzeniowo-rolnych, w tym głównie scaleń, w realizację korzyści środowiskowych i społecznych na obszarach wiejskich w Polsce, jako centralne elementy operacji:
    • Ekspertyza nr 1 „Opracowanie metodyki i zakresu oceny wkładu prac urządzeniowo-rolnych w realizację celów środowiskowych i społecznych na obszarach wiejskich w Polsce”;
    • Ekspertyza nr 2 „Ocena wkładu zrealizowanych prac urządzeniowo-rolnych w realizację celów środowiskowych i społecznych na obszarach wiejskich na przykładzie 4 obiektów – po jednym obiekcie z województw (alfabetycznie): dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego i śląskiego w perspektywie PROW 2007-2013 lub 2014-2020”;
    • Ekspertyza nr 3 „Ocena wkładu założeń do projektów scalenia gruntów w realizację celów środowiskowych i społecznych na obszarach wiejskich na przykładzie 4 obiektów – po jednym obiekcie z województw (alfabetycznie): dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego i śląskiego zrealizowanych w perspektywie PROW 2014-2020”.
  • Organizacja ogólnopolskiego seminarium pn. „Środowiskowe i społeczne efekty prac urządzeniowo-rolnych” dla kadry kierowniczej i przedstawicieli podmiotów, które są lub powinny być zaangażowane w prace urządzeniowo-rolne.
  • Utworzenie strony internetowej pn. „Środowiskowe i społeczne efekty prac urządzeniowo-rolnych”, służącej upublicznieniu wyników operacji.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK